[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน 97 กลุ่มอำนวยการ
2 แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม 92 กลุ่มอำนวยการ
3 แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร 252 กลุ่มอำนวยการ
4 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 748 กลุ่มอำนวยการ
5 แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม 1216 กลุ่มอำนวยการ
6 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 857 กลุ่มอำนวยการ
7 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 975 กลุ่มอำนวยการ
8 คำขอกู้กองทุนสวัสดิการฯ 1081 กลุ่มอำนวยการ
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th