[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact


เรื่อง : ข้าราชการบำนาญสามารถดูข้อมูลเงินเดือนได้อย่างไรคะ  อ่าน   349  โดย : นายพ่วง นวลละออ จันทร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

คำตอบ
- ผู้รับบำนาญ สามารถพิมพ์ทะเบียนจ่ายตรงได้จากระบบ e-filing กรมบัญชีกลาง โดยท่านสามารถเข้าที่
https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ให้ศึกษาจากคู่มือที่แจกให้เมื่อตอนอบรมก่อนเกษียณ ...หรือไม่เข้าใจให้โทร.ตามที่ 081 -9635169 หรือ 074 - 258707 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  โดย : นางกริษฐา บุญทัศโร      พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th