[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มนโยบายและแผนนายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำ.....อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ส.....อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก.....อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั.....อ่านต่อ
เพิ่มเติม ประกาศสพป.สงขลา เขต 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สงขลา.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
เอกสารสนเทศการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก2562
แนวทางการดาเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
รางวัลความสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2562
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th