[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ห้องนาฎศิลป์)
ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์)
ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตร)
ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน)
ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)
ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th