[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลา2 (อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกสารสนเทศทางการศึกษา)
   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานเปิด \"การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 \" โดยนางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล ฯ กล่าวรายงานและรับผิดชอบโครงการในการนี้มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 130 คน นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการ ฯ ได้เน้นย้ำการนำความรู้หลังจากการอบรมไปใช้ต่อยอดในการจัดระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้เกิดประเสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2
    26 มิ.ย. 2563 : 11:51 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th