[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยารับการออกตรวจราชการโดย สพป.สงขลา เขต 2
   เวลา 09.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผอ.ปัณฑินา ชะตารัตน์ และคณะครูบุคลากรโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ต้อนรับ นางชุติมา สุนันทเกษม และคณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 2 ออกตรวจราชการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
    4 มิ.ย. 2563 : 16:21 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th