[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกล
   ด้วย โรงเรียนวัดเข้ากลอย ได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และการแนะนำช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขากลอย
    17 พ.ค. 2563 : 14:03 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th