[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
การนิเทศ ติดตาม การจัดสอบ RT : Reading Test การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางชุติมา สุนันทเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 2 ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดสอบ RT : Reading Test การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนวัดเขากลอยขอขอบคุณ ท่าน ศน.ชุติมา มา ณ โอกาสนี้
    14 ก.พ. 2563 : 16:09 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th